Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ontdubbelt zich tot twee entiteiten

De uitdaging om de Antwerpse regio bereikbaar te houden en tegelijk grootschalige infrastructuurwerken te organiseren vergen een slagkrachtige organisatie.  Mega-infrastructuurprojecten vereisen een organisatie die zich eenduidig hierop kan toeleggen. Hetzelfde geldt voor coördinerende taken over modi, agentschappen en besturen heen, vooral in een overbelaste en complexe Antwerpse regio. De Vlaamse overheid en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel hebben daarom besloten om de samenwerking in het beleidsdomein MOW te versterken en BAM nv te ontdubbelen.

Deze herorganisatie is op 28 september 2018 ingegaan met de goedkeuring door de Vlaamse overheid van de hiertoe noodzakelijke statutenwijzigingen.  

Op zoek naar een nieuwe naam

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV blijft bestaan als overkoepelende publiekrechtelijke vennootschap, en bevat nu dus twee bedrijfsentiteiten, elk geleid door een Algemeen Directeur, met een gemeenschappelijke administratieve basis. In afwachting van een nieuwe naamgeving voor deze entiteiten, werkt de entiteit “BAM@Uitvoeringen”, belast met de Oosterweelverbinding, tijdelijk verder onder de naam BAM NV en zal de entiteit “BAM@Routeplan2030” communiceren vanuit de samenwerking in MOW.

Met deze ontdubbeling willen de Vlaamse overheid en BAM organisaties creëren die over de nodige slagkracht en focus beschikken om de uitdagingen aan te pakken die zich stellen binnen zowel het project Oosterweelverbinding als binnen de Antwerpse regio.