Missing link fietsostrade F13 in Hoboken

Vanaf 25 november 2020 starten de voorbereidingen voor de bouw van het ontbrekende stuk fietsostrade F13, tussen Hoboken en Hemiksem. Het ontbrekende stuk loopt evenwijdig met de spoorlijn 52, achter het Nachtengalenhof en Fort 8 in Hoboken en verbindt het kruispunt van de Kapelstraat en de Jozef Leemanslaan met het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Aan de Moerelei sluit het nieuwe fietspad aan op het bestaande fietspad in de Tulpenlaan.

Tijdens de voorbereidende werken worden langs de spoorlijn, aan de zijde van het fort, de bomen gerooid en constructies verwijderd die de aanleg van de fietsostrade belemmeren.

Hoofdwerken volgen in december 2020
De voorbereidende werken duren een tweetal weken. Daarna start de eigenlijke aanleg van het nieuwe fietspad. Evenwijdig met de spoorlijn komt een fietspad van 3 meter breed, nieuwe draadafsluiting en verlichting. Ook de gracht langs het spoor wordt aangepast en er komt een veilige fietsoversteek over de Sint-Bernardsesteenweg naar de Moerelei.
Deze werken duren tot de zomer van 2021.

Het nieuwe fietspad wordt langs de spoorlijn gelegd en sluit aan op de bestaande fietspaden in de omgeving.

Bekijk hier de plannen van het nieuwe fietspad