Ontwerp Oosterweelverbinding in laatste rechte lijn

Op 21 december 2018 geraakten alle partijen die betrokken zijn bij het Oosterweeldossier het eens over hoe de Oosterweelverbinding op rechteroever er definitief zou moeten uitzien. Dit ontwerp kreeg de werknaam voorkeursvariant. De plannen voor deze variant worden nu door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de burgerbewegingen, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer in een strak tempo verder uitgetekend en op zijn milieueffecten onderzocht in de project-MER-procedure. In het najaar van 2019 kan dan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Oosterweelwerken op rechteroever en de Scheldetunnel worden ingediend.

Van Toekomstverbond naar voorkeursvariant

Even terug in de tijd: op 15 maart 2017 ondertekenden de Vlaamse overheid, de stad, het Havenbedrijf en de burgerbewegingen het Toekomstverbond over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Het akkoord kwam tot stand na een lang en breed traject van participatie en overleg onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. De neuzen van alle partners wezen vanaf dan wel definitief in dezelfde richting, de echte “co-creatie” moest nog volop vorm krijgen.

Verschillende ontwerpteams, onder leiding van de intendant, tekenden in de daarop volgende maanden samen met bewoners en experten projecten uit die de leefbaarheid in en rond de Antwerpse ringzone moesten verbeteren.

Op 25 juni 2018 werd voor een bedrag van 1,25 miljard euro een eerste groep van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone geselecteerd uit de 31 ingediende projecten die besproken werden tijdens dit intens participatietraject.

De uitkomsten uit het
participatietraject kregen hun
doorwerking in het ontwerp van
Oosterweel

Een groot deel van deze 18 projecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De uitkomsten uit het participatietraject kregen hun doorwerking in het ontwerp van Oosterweel, zodat het project opnieuw op de tekentafel belandde. De nieuwe elementen werden aan bestaande inzichten gekoppeld, wat op 21 december uitmondde in een draagvlak voor een nog kwaliteitsvoller ontwerp voor Oosterweel op rechteroever.

“De Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond zijn het grootste stadsvernieuwingsproject van deze eeuw en bieden een enorme opportuniteit om Antwerpen, dat vandaag in twee wordt gedeeld door de Ring, te verbinden tot een hecht geheel. De voorbije jaren en maanden hebben alle partners, onder impuls van de intendant, daadkrachtig gewerkt aan het oplossen van schijnbare tegenstellingen, aan het zoeken naar consensus, convergentie en verbinding”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

“Zodra de project-MER-procedure van de voorkeursvariant afgerond is, kunnen we dit najaar daadwerkelijk aan de slag gaan om stapsgewijs de Ring rond te maken en het fileleed op te lossen, om de leefbaarheidsproblemen aan te pakken, om wijken te verbinden, om fiets- en wandelpaden aan te leggen en park-and-rides te bouwen. Deze Grote Verbinding is een historische mijlpaal voor alle Antwerpenaren”, aldus schepen Kennis.